Montaż Boksu garażowego nie wymaga zgody zarządcy budynku/wspólnoty mieszkaniowej.


W świetle aktualnych przepisów szafa garażowa jak najbardziej może zostać postawiona na naszym miejscu postojowym. Co więcej - mamy możliwość przechowywania w niej opon samochodowych, płynów służących do konserwacji samochodu, a także urządzeń elektrycznych.

Boxy garażowe przepisy

Boksy garażowe są przeznaczone na sprzęt sportowy i rekreacyjny, rzeczy sezonowe oraz narzędzia. Zgodne z założeniami producenta box garażowy dedykowany jest do stosowania wolnostojącego przy budynkach, jak również na stanowiskach parkingowych w garażach wielostanowiskowych.
 
Zgodnie z § 102 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym odpowiadają budynki oraz ich usytuowanie, „garaż jest samodzielnym obiektem budowlanym, bądź częścią innego obiektu i powstał on w celach bieżącej obsługi samochodów oraz do celów przechowywania”. Boks garażowy w żadnym punkcie rozporządzenia nie jest opisany i nie znajdziemy tam przepisów zabraniających go ustawienia, czy wymogów go dotyczących.
  
PAMIĘTAJ: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) stanowi:§.104 .3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m. 
Niektórzy zarządcy nieruchomości wymagają podpisania oświadczenia ws. montażu szafy garażowej - ściągnij, uzupełnij i wyślij do zarządcy.

Oświadczenie

W boksach marki Box Garażowy mogą być przechowywane materiały stanowiące: 
  • Komplet opon samochodach  – letnie/zimowe, 
  • Sprzęt sportowy typu: rowery, narty, sanki itp., 
  • Pojemniki z płynem samochodowym do szyb, 
  • Narzędzia warsztatowe , 
  • Inne przedmioty o podobnym przeznaczeniu. 
W boxie nie wolno przechowywać: 
  • Gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C), 
  • Materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  • Materiałów ulegających samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 
  • Materiałów mających skłonności do samozapalania.
Usytuowanie boxu nie powinno uniemożliwiać lub ograniczać dostępu do: 
Dróg i drzwi ewakuacyjnych, bram przeciwpożarowych, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, znaków pożarowych i ewakuacyjnych, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.
W związku z tym, że budynki wielorodzinne są objęte rękojmią lub gwarancją, a ingerencja w konstruckję może spowodować jej utratę, informujemy: 

Nasza szafa garażowa jest meblem wolnostojącym, przesuwnym. Nie narusza powierzchni na której stoi. Nie wiercimy, nie kotwimy, nie kleimy i nie przytwierdzamy szafy do podłoża ani ścian. 

Nasz produkt jest meblem stabilnym i bezpiecznym dzięki swojej wadze i solidnie zespawanej konstrukcji, osadzonej na wzmacnianych nogach-usztywnionych poprzecznymi płozami.

 boks garażowy jest meblem wolnostojącym

Certyfikat PPOŻ


Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowejuprawnionego rzeczoznawcy PPOŻ.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych

Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m.

Pozytywna opinia wspólnoty mieszkaniowej


Niezależna opinia czy w świetle istniejących przepisów można postawić boks garażowy na miejscu postojowym.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Decyzja z dnia 4 października 1996 r.

ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A „Materiały niepalne” przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej:Decyzja z dnia 2 grudnia 2010 r.

ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku par. 102

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. 

FAQ

Firma "Box Garażowy" współpracuje z wieloma podmiotami, które zarządzają nieruchomościami – posiadamy profesjonalną oraz niezbędną dokumentację naszych produktów. Nasze certyfikaty znadziejsz w zakładce: https://boxgarazowy.pl/boxy-garazowe-przepisy
Nie - Box garażowy w naszej ofercie to wolnostojący mebel, który nie wymaga ingerencji w powierzchnie/ściane podziemnego garażu w bloku mieszkalnym. Wszystkie nasze produkty posiadają wymaganą dokuemntację PPOŻ.
Nasze boksy nie wymagają specjalnego montażu. Box garażowy jest tak zaprojektowany, że może stać w dowolnym miejscu.

Nasze szafy garażowe nie wymagają mocowania oraz kotwiczenia do ściany czy podłogi.
W takiej sytuacji wystarczy przedstawić certyfikat PPOŻ oraz oświadczenie dostępne na naszej stronie. Dokumentacje znadziejsz w zakładce: https://boxgarazowy.pl/boxy-garazowe-przepisy
Komplet opon samochodach przeznaczonych na zmianę – letnie/zimowe,

Sprzęt sportowy typu: rowery, narty, sanki itp.,

Pojemniki z płynem samochodowym do szyb,

Narzędzia warsztatowe ,

Inne przedmioty o podobnym przeznaczeniu.
Gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C),

Materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

Materiałów ulegających samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

Materiałów mających skłonności do samozapalania.
Montaż oraz transport jest w cenie boksu.
Tak - Nasze boksy garażowe zostały wykonane z blachy ocynkowanej, która jest odporna na korozję.
Stopy, narażone na błoto pośniegowe, są malowane podkładem cynkowym a następnie farbą proszkową.
Szukaj